בזק – הגשת הודעה על השבתת מגן בידי חברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי