Tase Filings: בימ”ש אישר ייצוגית נגד בזק בינלאומי בקשר עם מהירות הגלישה המסופקת ללקוחות

בימ”ש אישר ייצוגית נגד בזק בינלאומי בקשר עם מהירות הגלישה המסופקת ללקוחות

18/01/2021